kde je moje pojištění platné?
pokud není stanoveno jinak v případě speciálního nebo prémiového typu pojištění, platí vaše pojištění po celém světě, s výjimkou státu vašeho obvyklého bydliště.
pokud cestujete do usa a rozhodnete se navštívit také kanadu, čerpáte i nadále výhody pojištění avi.

trvání pojistného krytí
doba pojištění začíná v momentě vycestování z vaší země obvyklého bydliště a končí vaším návratem do domovské země.

zpět na začátek stránky


co musím udělat v kritické situaci?
v kritické situaci jste povinni kontaktovat naši asistenční službu, jejíž telefonní číslo vám bylo sděleno.
jedno z čísel je určeno pro usa a kanadu a druhé číslo je určeno pro ostatní země.
použijte vaši kartu pojištěnce a brožuru security pass'port.

kdy volat asistenční službu?

 • v případě lékařského převozu,
 • v případě hospitalizace nám zavolání asistenční služby umožní kontaktovat nemocnici, aby bylo možné uhradit vaše léčebné výlohy, což vám umožní vyhnout se platbám z vaší strany.
 • v případě návštěvy jednoho z rodičů : pokud je tato záruka zahrnuta ve vašem pojistném krytí.
 • v případě nouzového návratu z důvodu, že váš rodinný příslušník (otec, matka, bratr, sestra) má vážné zdravotní problémy nebo se stal/a obětí vážné nehody, vám zajistíme letenku, pokud nelze použít váš původní přepravní doklad.

 

jak musím postupovat pro zavolání asistenční služby ? musím jej platit?
v usa a kanadě volejte bezplatně číslo 800, stejné číslo platí pro volbu francie. tento hovor je zadarmo.
v případě dalších zemí zavoláte jednoduše na účet volaného a my převezmeme náklady na komunikaci.
v některých zemích, např. v indii nejsou hovory na účet volaného umožněny.
v takovém případě stačí vyžádat fakturu, na níž bude uvedeno telefonní číslo volaného, jakož i cena, kterou jste uhradili.
tuto částku vám proplatíme.

zpět na začátek stránky


mohu jít k lékaři dle svého výběru?
ano, můžete jít k lékaři dle svého výběru.váš lékař může zavolat naší asistenční službě, aby si ověřil platnost vaší smlouvy v momentě, kdy jste k němu objednáni a na základě jeho diagnostiky mu sdělíme, aby nám částku vyfakturoval.

Pokud zaplatím svému lékaři, budou mi náklady rychle proplaceny?
Žádost o pojistný nárok je vyřizována průměrně ve lhůtě 3 až 4 týdnů.
Zároveň platí, že doba vyřízení je mnohem kratší, pokud nám ihned zašlete kompletní složku.

Jak mi bude náhrada proplacena?
V závislosti na okolnostech lze náklady proplatit:

 • Prostřednictvím šeku v amerických dolarech, ve švýcarských francích nebo v eurech.
 • Prostřednictvím bankovního převodu.
 • Zasláním kreditu na vaši kartu, pokud se ještě nacházíte v zahraničí a nemáte v této zemi bankovní účet.

 

Jaké nemoci jsou kryty pojištěním?

 • Veškeré nemoci, které neexistovaly dříve (tzn. které se neobjevily před Vaším odjezdem na cestu a před podepsáním smlouvy o cestovním pojištění).
 • Veškeré nemoci, jež nejsou vrozené.
 • Důsledky onemocnění virem HIV a žloutenkou C nejsou kryty pojištěním.
zpět na začátek stránky

 


Jaké nehody jsou kryty pojištěním?
Veškeré nehody jsou kryty pojištěním, s výjimkou těch, jež jsou spojeny se závody nebo s nebezpečnými sporty (skok na gumovém laně (Bungee Jumping), skok padákem, atd.) nebo způsobené pod vlivem: Opilství, omamných látek, rvaček nebo výtržnictví....

Jsou autonehody kryty pojištěním?
Autonehody jsou kryty pojištěním POUZE v následujících případech:

 • Pokud jste spolujezdcem ve vozidle.
 • Pokud řídíte vůz v rámci programu výuky řízení pod dohledem profesionála nebo vaší školy.
 • Pokud Vás činnosti spojené s vykonáváním práce au-pair nebo dlouhodobé stáže v oblasti hoteliérství přivedou k řízení.
Nicméně bychom Vás rádi upozornili, že autonehody jsou pojištěním kryty až po vyčerpání veškerých dalších pojištění vozidel na krytí lékařských výloh.

To znamená, že v případě autonehody zasáhne společnost AVI International až jako druhořadá, až po vyčerpání:
 • Pojištění vozidla řidiče vozu, ve kterém jste byli v době autonehody spolujezdcem.
 • Pojištění vozidel u vozidla, které jste si vypůjčili jakožto au-pair nebo stážista.
 • Pojištění vozidel u vozidla řidiče zodpovědného za nehodu, jíž jste se stali účastníkem v době, kdy jste řídili vůz v rámci činnosti spojené s vykonáváním práce au-pair nebo stážisty.
Mějte na paměti, že podle podmínek naší smlouvy nejste jako řidič pojištěn na odpovědnost za škody způsobené třetím osobám. Důrazně doporučujeme, abyste se informovali u pronajímatele vozu o tomto doplňujícím druhu pojištění (pojištění odpovědnosti)

zpět na začátek stránky

 


Jsou kryty výlohy na mé zubní ošetření?
V akutním případě (absces nebo infekce) jsou výlohy na zubní ošetření kryty. Pro maximální jistotu si přečtěte Vaši pojistnou smlouvu.

Jsou kryty výlohy na mé zubní ošetření v případě úrazu?
V případě úrazu jsou výlohy na Vaše zubní ošetření rovněž kryty. Pro maximální jistotu si přečtěte Vaši pojistnou smlouvu.

Může být v případě převozu se mnou převezen i můj přítel/přítelkyně?
Ano, samozřejmě. Za předpokladu, že Váš přítel /přítelkyně má pojištění AVI International sjednané ve stejnou dobu jako Vy a bydlí ve stejné zemi, Vás v případě potřeby převezeme společně.

Pokud jsem nemocný a mé obvyklé léky nejsou dostupné v zemi, kde jsem na prázdninách, můžete mi je nechat poslat?
Samozřejmě. Jedná se o jedno ze základních pojistných krytí AVI International. Navíc, v případě nutnosti jsme schopni předat zprávy.
UPOZORNĚNÍ! Nákup léčiv a náklady na dopravu z Vaší domovské země zůstávají na Váš vrub.

Do jaké výše jsou hrazeny náklady v případě převozu do domovské země?
Přebíráme veškeré Vaše náklady na převoz. Náklady spojené s lékařským převozem a repatriací ostatků jsou u nás neomezené.

Jsem hospitalizován. Jak dlouho trvá, než mne může rodinný příslušník navštívit?
Veškerá hospitalizace musí být hlášena asistenční službě, tak aby bylo možné kontaktovat nemocnici a zjistit dobu Vašeho pobytu v nemocnici.
Jakmile se dozvíme, že budete pravděpodobně hospitalizován déle než 3 dny, zorganizujeme příjezd jednoho člena Vaší rodiny. Pokud je hospitalizace odhadována na déle než 7 dní, zorganizujeme příjezd 2 členů Vaší rodiny.


Co se stane, pokud se v důsledku úrazu stanu tělesně postiženým?
dans ce cas malheureux, avi international s'occupera de vos frais de santé bien entendu, dans votre pays séjour, mais également, nous vous rapatrierons et nous vous verserons un capital invalidité qui sera fonction de votre degré d'invalidité.
Stupeň invalidity je samozřejmě stanoven lékařským znalcem, jakmile je Váš stav konsolidován a stabilizován.
S cílem zajištění co největší spravedlnosti jsme se pro výpočet invalidity rozhodli použít sazebník pracovních úrazů, používaný francouzskou sociální správou.
V současnosti se jedná o nejvýhodnější sazebník pro pojištěnce.

Jsem pojištěn pro případ přepadení v zahraničí?
Samozřejmě. Napadení považujeme za pojistnou událost.
> Navíc, pokud jste byl napaden a byly Vám odcizeny osobní věci, budete odškodněn z titulu pojištění zavazadel.

Co je účelem pojištění osobní odpovědnosti, jestliže cestuji do zahraničí?
Představte si, že v obchodě rozbijete nějaký předmět. Bude aplikováno Vaše pojištění odpovědnosti, tudíž pokud jste čin provedl neúmyslně, zaplatíme škody za Vás.
Pokud neúmyslně způsobíte vytopení prostoru z důvodu, že jste zapomněli vypnout vodu, bude to rovněž považováno za nehodu a bude uplatněno Vaše pojištění odpovědnosti.
Uhradíme za Vás škody, které jste způsobili, a to v rámci doplnění Vaší pojistky domácnosti, pokud nějakou máte.
A pokud při jízdě na bruslích po chodníku srazíte nějakou osobu, zaplatíme za Vás lékařské výlohy.

zpět na začátek stránky


Kdy jsou má zavazadla pojištěna?
Vaše zavazadla jsou pojištěna po dobu Vaší přepravy na cestě tam i zpět, podle dat, jež jste nám uvedli, ale rovněž i po celou dobu Vaší cesty.
Je tudíž důležité, abyste nám dali přesná data odjezdu a návratu, z Vaší domovské země až po návrat do Vaší domovské země, jinak nebudeme schopni ručit za Vaše zavazadla.
Mějte na paměti, že pokud jsou Vaše zavazadla ztracena dopravcem, musíte povinně a okamžitě podat reklamaci dopravci ohledně ztráty zavazadel.
V případě, že je zodpovědnost dopravce zřejmá, platí naše pojištění jako doplnění pojistek dopravce.
Pokud Vás dopravce odmítne odškodnit z důvodu, že jste nepodali reklamaci v požadované lhůtě, nebudeme Vás schopni odškodnit ani my, neboť nebudeme mít důkazy o ztrátě Vašich zavazadel.

V dalších případech krádeže zavazadel jste povinni podat stížnost a dodat nám kopii Vaší podané stížnosti.